Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam is Samyra Jakobs en ik kom uit Sevenum maar woon tegenwoordig in Maasbree.
In januari 2013 ben ik gestart met mijn eigen praktijk voor Dyslexie Begeleiding en Remedial Teaching: Reach Up.
Dit na 18 jaar in het basisonderwijs werkzaam te zijn geweest, waarvan 15 jaar als Remedial Teacher en sinds 2005 als Dyslexie Specialist. Tijdens die periode heb ik een echte passie voor mijn werk ontwikkeld. Leerlingen, bij wie het leren niet vanzelf gaat, zijn voor mij een uitdaging. Allemaal zijn ze uniek als persoon, maar ook in waar ze tegen aan lopen.
Ik heb me naast Remedial Teaching gespecialiseerd in dyslexie en faalangst. Dit omdat ik tijdens mijn werk merkte, dat ik de dyslectische leerlingen onvoldoende verder kon helpen en veel kinderen vastlopen door hun eigen onzekerheden.
Wat gaat wél goed en hoe zet ik dit in bij het leren.
Naast mijn eigen praktijk werk ik in het voortgezet onderwijs als Remedial Teacher.

Naast de ervaringen, vanuit mijn werk, ben ik ook moeder van twee dochters die dyslectisch zijn.

Ik streef dan ook naar een goede samenwerking met leerling, ouders en school, zodat we samen tot een optimaal, haalbaar resultaat komen.
De basis hiervoor is altijd werken vanuit kansen, kracht en vertrouwen.
Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander!

Werkwijze

Ik start altijd met een intake-gesprek.

Dit om samen te verkennen waar de problemen, mogelijkheden en hulpvragen liggen, zodat ik kan beoordelen of ik iets voor u of uw kind kan betekenen.
Als uit de intake blijkt dat we samen verder gaan, volg ik de volgende procedure:

Waar nodig volgt er een diagnostisch onderzoek om vast te stellen waar het probleem precies zit. Dit onderzoek vindt plaats tijdens de reguliere behandeling.
Waar wenselijk en nodig kan er een gesprek plaatsvinden met de school.
Daarna stel ik een handelingsplan op, dat ik met u bespreek.
Hierna start de behandeling voor de in het handelingsplan afgesproken periode ( dit ligt meestal tussen de 6 en 13 weken).
Na deze periode volgt er een evaluatie. Als laatste kijken we hoe we verder gaan. Zetten we de behandeling voort of sluiten we de behandeling af?

Het heeft mijn voorkeur uw kind zoveel mogelijk bij al deze stappen te betrekken, zodat het een op maat geschreven en door het kind gedragen plan wordt.