Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die pedagogische/didactische hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door leer- en of gedragsprobleem/stoornis niet tot goede leerresultaten komen. Maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. De meest bekende leerstoornis is dyslexie.
De hulp houdt in, dat gesprekken met de leerling, de ouders en de leerkracht plaatsvinden om zo te ontdekken waar het probleem zit. Ook vindt er onderzoek plaats, d.m.v. testen/toetsen m.b.t. het probleem-gebied.
Wanneer dit duidelijk is (diagnose), wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet Remedial Teaching. Het is hulp, die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling. Het is maatwerk.
Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende 6 weken tot 3 maanden 1 of meerdere keren per week Remedial Teaching gegeven in de eigen praktijk of op school. De bedoeling is, dat de leerling na deze periode (of eventueel na een verlenging), weer met de eigen groep mee kan doen.
Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial Teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching).

Remedial Teaching in het kort:

  • individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
  • planmatig werken: signalering, diagnostisch onderzoek, remediëring, evaluatie
  • doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
  • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
  • aanleren van vaardigheden om met een leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan
  • ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
  • informatie verstrekken aan het kind en betrokkenen

Bij Reach Up kunt u voor alle vakken van de basisschool terecht voor Remedial Teaching. Daarnaast zijn er ook een groot aantal mogelijkheden ( b.v. Nederlands, Engels, rekenen, begrijpend/studerend lezen, samenvattingen maken, leren leren) voor VO en MBO. Informeer vrijblijvend naar deze mogelijkheden.

Vaak is de begeleiding een combinatie van RT en coaching.

 

Voor scholen en andere instellingen zijn er meerdere mogelijkheden  voorlichtingsbijeenkomsten, etc. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.