Welkom bij Reach Up

Reach Up, Reik omhoog, leg je doelen hoog

Elke zonopkomst is een nieuwe dag vol met kansen!

Reach Up is een praktijk voor Dyslexie Begeleiding, Remedial Teaching en Kindercoaching. De praktijk is er voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, jongeren en volwassenen.

Niet voor iedereen is leren en/of lekker in je vel zitten vanzelfsprekend. Soms lukt het niet.

Samen gaan we kijken waarom het niet lukt (soms is dit al duidelijk). Daarna gaan we inhoudelijk aan het werk. Maar we gaan ook kijken hoe je het aanpakt. Vaak is hier ook veel winst te behalen.

Tijdens mijn werk maak ik gebruik van coaching. Zowel bij jonge kinderen als volwassenen. Coaching heeft altijd als doel jezelf beter te leren kennen, waardoor je ontdekt, waar je sterke en minder sterke punten liggen. De sterke punten kunnen dan ingezet worden om tot een beter leerresultaat te komen en/of om je weer lekker te voelen en aan de zwakke punten gaan we samen werken.
Door middel van individuele begeleiding of in een klein groepje en door aan te sluiten bij de persoonlijke behoeftes van u of uw kind gaan we samen voor het vastgestelde doel.

Alle begeleiding is in een prettige, huiselijke sfeer.

Indien gewenst kan de begeleiding ook bij u thuis of op de school van uw zoon/dochter plaatsvinden.

Voor scholen en andere instellingen zijn er meerdere mogelijkheden voor cursussen, trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten, etc. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Onderstaande feedback van cliënten kunt u handig lezen door op de pijltjes rechts boven de feedback te klikken.