Wat doet een Kindercoach ?

Ieder kind en iedere jongere merkt wel eens dat het niet helemaal lekker loopt. Vaak lossen zaken zich vanzelf op door de hulp van ouders, vrienden of leerkrachten of gewoon door wat ouder te worden. Soms is extra hulp of ondersteuning echter nodig in het vinden van de goede weg of het (her)vinden van de eigen kracht.

Deze extra hulp kan plaatsvinden in een kortdurend coachingstraject waarbij het kind of de jongere centraal staat.

Samen met het kind gaat de kindercoach op zoek naar vaardigheden die het kind nodig heeft om de problemen aan te pakken. Een kindercoach leert kinderen hoe zij in een aantal stappen met hun problemen om kunnen gaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind maar ook  met de doelen die het kind zelf bepaald. Het kind hervindt zijn eigen kracht en mogelijkheden, ziet het zelfvertrouwen groeien en leert zo zijn eigen doelen te bereiken. Een kindercoach staat niet te lang stil bij de oorzaken van de problemen maar gaat vooral met het kind op zoek naar oplossingen. Natuurlijk worden de ouders bij het proces betrokken maar uitgangspunt is het kind.

Kindercoaching:

 • is er zowel voor jonge kinderen als pubers.
 • vergroot het zelfvertrouwen
 • is bewustwording en persoonlijke groei
 • is het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Problemen die middels kindercoaching aangepakt kunnen worden zijn o.a.:

 • faalangst
 • onzekerheid
 • pestenproblemen
 • rouwverwerking
 • verwerken van een echtscheiding
 • onverklaarbare buik- en hoofdpijnklachten
 • gedragsproblemen

Speelt er een ander probleem? Informeer dan gerust naar de mogelijkheden.

Daar ik naast kindercoach ook gespecialiseerd ben in leerproblemen, kan ik ook beoordelen in hoeverre leerproblemen eventueel een rol bij de bestaande klachten spelen.

Faalangst reductietraining bedoeld voor kinderen/jongeren die :

 • weinig zelfvertrouwen hebben
 • veel zenuwen hebben bij het maken van toetsen/proefwerken
 • moeite hebben met presentaties

Faalangst is altijd gekoppeld aan presteren en het gevoel te hebben het niet te kunnen. Aan de hand van oefeningen gaan we in de training aan de slag om te ontdekken waar je nou bang voor bent en gaan we kijken hoe het anders kan.

Na deze training:

 • heb je kennis over wat faalangst is en wat het met je doet
 • zie je verband tussen gebeurtenis, gedachte, gevoelens en gedrag
 • kun je met je faalangst omgaan

Tijdens het intakegesprek kijken we of deze training bij uw zoon of dochter past.

 Vergoeding via de gemeente met verwijsbrief van huisarts mogelijk

 

Opgeven voor deze training kan via de mail of telefonisch.
Voor meer informatie of aanmelden, neem gerust contact met ons op.