Wat is een Dyslexie Specialist?

Als Dyslexie Specialist ontwikkel je een visie op het begrip dyslexie, de signalering, de diagnosestelling en de verklaring ervan op basis van een diepgaande en uitgebreide theoretische kennis.

Een Dyslexie Specialist is goed op de hoogte van de bestaande protocollen die op de basisschool en in het voortgezet onderwijs gebruikt worden en is op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van effectief taalleesonderwijs (doorgaande leerlijnen, leerdoelen, leerstofaanbod en leertijd) en het werken aan functionele geletterdheid op school- , groeps- en individueel niveau.

Een Dyslexie Specialist weet op welke wijze je leerlingen individueel en als groep kunt begeleiden. Hij weet ook welke methodieken tot de ‘dwaalwegen’ behoren en welke ‘evidence based’ zijn.

De principes van handelingsgericht werken vormen de basis om de onderwijsbehoefte op het gebied van geletterdheid van alle leerlingen in kaart te brengen. Door handelingsgericht te werken benut een Dyslexie Specialist de mogelijkheden van leraren, ouders en leerlingen en werkt  doelgericht met hen samen.

Naast het volgen van een RT- en/of coachingstraject bij Reach Up voor cliënten met dyslexie is er ook  de mogelijkheid tot een dyslexie screening. Na een dyslexie screening komt er duidelijkheid of u wel of niet aan dyslexie moet denken en of verder onderzoek zinvol is.

Ook kan Reach Up ondersteuning bieden bij het kiezen van de juiste hulpmiddelen en aanpassingen bij dyslexie, middels een gesprek verkennen we samen de mogelijkheden en kijken we welke bij u of uw kind passen. Van verschillende hulpmiddelen zijn voorbeelden in de praktijk aanwezig zodat u deze kunt zien en uitproberen.

Voor dyslexiebegeleiding of -coaching  kunt u  dus prima bij Reach Up in Sevenum terecht.